w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego