w sprawie zmiany powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych wyodrębnionych i sprzedanych oraz wysokości udziałów, poprzez ich sprostowanie, w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Słubicach przy ulicy Jagiełły 13