w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz w sprawie udzielenia bonifikaty