W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 – 2025

Data uchwały:
2013-09-26

Numer uchwały:
XLVII/357/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia