w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń biurowych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat