Rejestr żłobków i klubów dziecięcych znajduje się pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Aby uzyskać wykaz dla Słubic, należy nad wykazem wybrać:
"wybór województwa": WOJ. LUBUSKIE,
"Wybór powiatu": Powiat słubicki,
"Wybór gminy": Słubice.