W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XVI/126/07

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia