W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia

Data uchwały:
2013-08-29

Numer uchwały:
XLVI/353/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia