W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXIX/223/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

Data uchwały:
2013-08-29

Numer uchwały:
XLVI/346/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2013 r.