Zarządzenie Nr 162/2013 Burmistrza Słubic z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu dokonywania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe