w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Słubicach