w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie