W sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice


Data uchwały:
2013-06-20

Numer uchwały:
XLIII/341/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego