W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2013-06-20

Numer uchwały:
XLIII/340/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia