W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2013-06-20

Numer uchwały:
XLIII/339/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego