W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za rok 2012

Data uchwały:
2013-06-20

Numer uchwały:
XLIII/335/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia