W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2012

Data uchwały:
2013-06-20

Numer uchwały:
XLIII/334/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia