Wykaz udzielonych ulg i pomocy publicznej w 2012r.