W sprawie:
powierzenia Burmistrzowi Słubic uprawnień do ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Słubice

Data uchwały:
2013-04-29

Numer uchwały:
XL/317/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia