w sprawie uchylenia zarzadzenia o ustaleniu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Słubice.