w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Słubice, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.