w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym