w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.