W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2013-02-28

Numer uchwały:
XXXVII/296/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego