W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2013

Data uchwały:
2013-02-28

Numer uchwały:
XXXVII/295/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia