W sprawie:
awarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia partnerskiego z dnia 18 października 2010r. między Gminą Słubice (Rzeczpospolita Polska) a Investor Center Ostbrandenburg GmbH we Frankfurcie nad Odrą (Wschodniobrandenburskie Centrum Inwestora Sp. z o.o.) ...

Data uchwały:
2013-02-28

Numer uchwały:
XXXVII/294/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia