w sprawie określenia spraw, których prowadzenie w imieniu burmistrza powierzone zostaje pracownikom Wydziału USCiSO