W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Data uchwały:
2012-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/282/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.