W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia


Data uchwały:
2012-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/289/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia