W sprawie:
podziału Gminy Słubice na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data uchwały:
2012-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/286/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia