W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2013 rok

Data uchwały:
2012-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/286/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia