W sprawie:
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2012-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/283/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku