W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 - 2025

Data uchwały:
2012-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/281/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 01 stycznia 2013 roku.