W sprawie:
opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/259/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.