W sprawie:
określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/275/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.