W sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/273/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego