W sprawie:
określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/255/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.