W sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/253/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a stawki w niej określone obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r.