W sprawie:
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/251/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.