W sprawie:
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice w miejscowości Nowe Biskupice

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXXII/248/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego