W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXXII/246/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia