W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 – 2026

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXXII/244/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia