SZKOŁA PODSTAWAOWA nr 3 im. STEFANA CZARNIECKIEGO w SŁUBICACH

ul. Kilińskiego 8
69-100 Słubice
NIP: 598 -13 - 03 - 575
REGON: 210331697

tel. (95) 758 22 43
e-mail: sekretariatsp3@edukacja.slubice.pl
strona internetowa: www.sp3slubice.edupage.org
strona podmiotowa BIP:

Dyrektor szkoły: mgr Monika Bugielska
Godziny pracy sekretariatu : poniedziałek - piątek w godz.: 8.00 - 16.00