W sprawie:
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego rozstrzygnięciem wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. oraz uchyleniem uchwały nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w

Data uchwały:
2012-09-27

Numer uchwały:
XXX/240/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia