W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2012-09-27

Numer uchwały:
XXX/236/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia