W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 – 2026

Data uchwały:
2012-09-27

Numer uchwały:
XXX/231/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia