Żłobek Samorządowy „Bajka” w Słubicach

Adres placówki:

Żłobek Samorządowy "Bajka" w Słubicach
Ul. Wojska Polskiego 15 a
69-100 Słubice

Tel./fax.  95/758 30 39

Mail: zlobekbajka@gmail.com

 

dyrektor – mgr Joanna Mroczkowska, pełni funkcję od 01.09.2011 roku


Żłobek Samorządowy „Bajka” jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 6.30 – 16.30

Podstawowym celem żłobka jest realizacja w ramach opieki nad dziećmi funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 /Dz. U. nr 45, poz. 235/