w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego