w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Słubice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego