w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Zarządzeniem nr
155/2012 Burmistrza Słubic z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do
3 lat.